Barkod Etiket Ne Demektir?

Barkod etiketleri, üzerlerine yazılan bilgiler sayesinde satıcıları ya da alıcıları bilgilendirmek amacıyla kullanılan nesnelerdir. İçerdiği bilgiler, gerek satıcılar, gerekse alıcılar tarafından barkod cihazlarına okutulmak suretiyle gözlenmektedir. İfadeden anlaşılacağı üzere bilgilere ulaşmak için ortamlarda barkod okuyucu cihazının bulunması şarttır.

 

Barkod Etiketlerin Kullanım Ömürleri Ne Kadardır?

Barkod etiketleri kullanım ömürleri cinslerine göre farklılık göstermektedir. Lamine termal etiketle,r 6 ile 9 ay kadar bir kullanım ömrüne sahip olabilmektedir.

Eco termal etiketler, kullanım ömrü açısından maksimum 6 aylık bir süreye ulaşabilmektedir.

Kuşe kağıt bazlı etiketler, en fazla 1 yıl süreyle saklanacak ürünlerin üzerinde kullanılmak ile birlikte, dış etkenlerden korunur ise, ömürleri 5 ile 6 yıla kadar uzayabilmektedir.

Vellum etiketler, üzerine alınan baskıları ortalama 1 ile 3 sene arasında koruyabilmektedir. Tüm etiket cinslerinde ömürleri ile doğrudan orantılı olan etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler, genel hatları ile su, ışık, güneş, ısı, nem ve sürtünmeler olarak ifade edilmektedir. Her birinin barkod etiketlerin ömrüne doğrudan etki ettiği, etiketler üzerinde kararmalara ve hatta yapılan baskıların silinerek kaybolmasına neden olduğu gözlenmiştir.

 

Barkod Etiket Çeşitleri

Barkod etiketleri kağıt bazlı ve plastik bazlı olmak üzere 2 ana guruba ayrılmaktadır.  Ayrıca etiketler direkt baskı ve termal transfer yöntemlerine göre de kategorilere ayrılmaktadır.

Kuşe etiket, vellum etiket, eco termal etiket ve lamine termal etiket en yaygın olarak kullanılan ve ihtiyaç sahipleri tarafından isimleri en çok bilinen etiket cinsleridir.

Kuşe ve vellum etiket temel mantıkta aynı olmak ile birlikte, aralarındaki fark, kuşe etiket pürüzsüz ve yarı parlak bir yüzeye sahip iken, vellum etiket yüzeyinde çukurluklar bulunan bir etiket cinsidir. Kuşe etikette baskı kalitesi mükemmel iken, vellum etiketin mat özelliği nedeniyle, baskı kalitesi kuşeye göre biraz daha alt seviyededir. Bunun nedeni ise, yapısındaki matlığın, barkod cihazlarında belli ortamda daha net okuma görevini yerine getirmesidir.

Lamine termal etiketler, yüzeyinin üzerinde koruyucu bir tabaka barındıran ve termal transfer yöntemi ile baskı alınan bir etiket cinsidir. Üzerlerindeki koruyucu tabaka, eco termal ile aralarındaki belirgin farktır. Eco termal etiketler, yüzeylerinde koruyucu tabaka içermeyen ve yüzeylerine lamine termal edilmesi sonucu baskı alınan etiket çeşitleridir.